top of page
shutterstock_2022515813_664199245355.jpg
Praksis: Billede

"… når man bringes i vildrede og undres, vil man anse sig selv for uvidende; derfor er også myteelskeren på sin vis en visdomselsker, for myten er sammensat af det forunderlige."

Aristoteles: Metafysikken, ca. 350 f.Kr.

Praksis: Quote

Om myto-filosofisk praksis

OPGAVEN

At afdække det ekstraordinære ved det ordinære, ære det underlige i det almindelige, opbygge indsigt, etablere udsigt og fremkalde forvandling gennem forundring.

UDGANGSPUNKTET

Min myto-filosofiske praksis tager afsæt i tilværelsen som en eksistentiel odyssé.

For ligesom den oceaniske overfart (fuld af om- og vildveje) i det berømte, homeriske heltedigt, så er menneskelivet, i mangt og meget, et veritabelt virvar. Men hvilket vidunderligt virvar det nu alligevel er! For de ekskursioner, hvor først det ene og snart det andet går skævt, mens målsætninger må revideres og planer arkiveres, og vi ender med at runde en masse lokaliteter, der ikke forlods fremgik af søkortet — er det, til syvende og sidst, ikke også dem, vi allerhelst vil høre historier om?

VEJEN


At indkredse individers/fællesskabers overvejelser og erfaringer, ønsker og aspirationer, udfordringer og anfægtelser mv. — og bringe disse ind i en perspektiverende polspænding mellem "det præ-refleksivt almene" og "det refleksivt almene", hhv.: mytologiens poetiske sindbilledsprog og filosofiens konceptualiserende begrebsarbejde.

Formålet er ikke at tale om myter og idéer, på objektiverende og desinteresseret afstand, men derimod at tale inspireret ud fra og engageret ind i en større helhed — gennem Mythos og Logos.

* * *​​

Scroll ned på siden for info om events.

Praksis: Tekst

"Høj Spænding mellem to Poler. Kan kun forløses i Kunst."

Martin A. Hansen: dagbog, 5/3-1947

Praksis: Quote
IMG_0558.JPG
Praksis: Billede
Praksis: Quote

“Filosofi er ikke blot evnen til at undres ... Det er også en praktisk disciplin og øvelse, der handler om, hvordan vi kan blive bedre til at leve. Filosofi kan med andre ord også forstås som en livskunst og en livsform.”

Finn Thorbjørn Hansen: Det filosofiske liv, 2002.

Livgivende Myter & Levende Filosofi

[ KOMMENDE ]

2 myto-filosofiske workshops: Mandag d. 30. september + mandag d. 4. november 2024, kl. 16:30-18:30.

* * *


MYTHOS & LOGOS


Er du draget af mytens livgivende sindbilledsprog? Og interesserer du dig for filosofien forstået som en aktiv, levende praksis? Så træd med ind i krydsfeltet mellem Mythos og Logos og ud i den store undren, som de gamle grækere kaldte to thaumazein.


På hver session inviterer vi først en udvalgt, mytologisk fortælling ind for at stemme sindene, mens vi undersøger, hvad denne gamle og alligevel evigt-unge overlevering sætter i bevægelse hos os. Dernæst arbejder vi filosofisk-begrebsligt med et eller flere af de almenmenneskelige temaer, som træder frem for os på vores fælles færd.

Kom ned under overfladen og op i flyvehøjde: Bliv klogere på dig selv, dine medmennesker og tilværelsen i det hele taget!


FACILITATORER


Mads Dahlgaard, cand.psych., bestyrelsessuppleant i Dansk Selskab for Filosofisk Praksis og daglig leder af Center for Trivsel & Velvære; Mads Højmark, cand.phil., bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Filosofisk Praksis og indehaver af THAUMAS Eksistens & Undren.


PRIS & PRAKTIK


Arrangementerne afvikles i regi af Dansk Selskab for Filosofisk Praksis og foregår hos Center for Trivsel & Velvære, Nørre Voldgade 21A, kælderen, 1358 Kbh K.

Gratis for medlemmer af DSFP. For ikke-medlemmer er prisen 200 kr. (inkl. kaffe/te) pr. gang. OBS: Begrænsede pladser, max. 10 deltagere pr. session. Tilmelding til Mads Dahlgaard: 61 31 19 05 / kontakt@madsdahlgaard.dk.

Praksis: Tekst
Praksis: Billede
shutterstock_377823769_665235731772.jpg

"Den eksistentielle odyssé"

[ GENNEMFØRT ]

Gæsteforelæsning på Aalborg Universitet / oktober 2023.

* * *​​

En ekspedition ind i krydsfeltet mellem Mythos og Logos og ud i den store undren, som de gamle, græske tænkere kaldte to thaumazein. Anliggende: Hvordan kan kombinationen af mytologiens før-refleksive symbolsprog og filosofiens abstrakt-reflekterende begrebsarbejde bane vejen for en transformativ thaumaturgi?

Praksis: Tekst
AF3B076E-1BF8-479B-BDDF-9587AD0361FF.jpe
Praksis: Billede

"Filosofiske samtaler i myternes lys"

[ GENNEMFØRT ]

Arrangementsrække af 4 online-sessioner / februar — maj 2023.

* * *​​

Mesopotamisk mytologi og kardinaldyden selvbeherskelse; den oldnordiske eddadigtning og kardinaldyden mod; homerisk heltedigtning og kardinaldyden retfærdighed; den arthurianske overlevering og kardinaldyden visdom.

Praksis: Tekst
IMG_0264.JPG
Praksis: Billede

"Filosofiske samtaler i myternes lys"

[ GENNEMFØRT ]

Arrangementsrække af 4 online-sessioner / marts — november 2022.

* * *​​

Nordisk mytologi og begrebet gæstfrihed; Anden Mosebog og begrebet tillid; en oldgræsk tragedie og begrebet ærbødighed; babylonisk heltedigtning og begrebet venskab.

Praksis: Tekst
Praksis: Billede
IMG_0235.JPG

"Hvordan kan et menneske kende et andet, hvis det ikke rigtig kender sig selv?"

Merlin — i den højmiddelalderlige fortælling af samme navn, som traditionelt tilskrives Robert de Boron.

Praksis: Quote

Afsæt & Etik

I min praksis er jeg udpræget eklektiker.

Det betyder, at jeg ikke bekender mig til én, særskilt retning eller “skole”, men inddrager elementer fra forskellige, filosofiske og filosofisk orienterede praksistilgange og samtalediscipliner, herunder:


filosofisk vejledning, der har rødder helt tilbage til den sokratiske maieutik, og som tog sin moderne begyndelse med dr. Gerd. B Achenbach i starten af 1980erne; undrings- og eksistentiel praksisfænomenologi, sådan som bl.a. Finn Thorbjørn Hansen, professor ved AAU, arbejder med disse emner; den aristotelisk inspirerede protreptik, genopdaget og genoptaget af professor emeritus fra CBS, Ole Fogh Kirkeby; tredje generations coaching, konceptualiseret af professor Reinhard Stelter fra KU; dybdefilosofisk praksis, også kendt som filosofisk kontemplation, udviklet med filosoffen, dr. Ran Lahav, i spidsen; de daimoniske dialoger, som den filosofiske praktiker, dr. Michael Noah Weiss, har eksperimenteret med, og som bl.a. er inspireret af den såkaldte Trilogos-metode; den krealektiske tilgang til filosofisk praksis, som den filosofiske forsker og entreprenør, dr. Luis de Miranda, arbejder med; o.a.


Derudover trækker jeg i øvrigt på den samlede baggrund af indsigter og erfaringer, som jeg over efterhånden to årtier har opbygget i rollerne som f.eks. HR-rådgiver, ledercoach, karrierevejleder, organisationsudvikler, underviser, systemisk proceskonsulent samt workshop- og netværksfacilitator.


Som samtale- og faciliteringspraktiker arbejder jeg ud fra EMCCs 8 kernekompetencer og etiske kodeks samt DSFPs etiske retningslinjer og de 5 grundværdier, som er beskrevet i DSFPs manifest. hhv.: Undren, Dialog, Almenhed, Samhørighed og Mangfoldighed.

Det indebærer bl.a., at fortrolighed er en selvfølge, ligesom jeg forpligter mig til at agere med integritet og ansvarlighed, ikke mindst for så vidt angår grænserne for mine egne kompetencer og dermed min egen praksis. Endelig er kontinuerlig egenudvikling et omdrejningspunkt for mig, noget, jeg bestræber mig på at understøtte med f.eks. individuel supervision og løbende sparring med andre udøvere inden for det samtale- og faciliteringsfaglige felt. Udover filosofiske praktikere tæller mit netværk her bl.a. coaches, rådgivere, vejledere, psykologer, psykoterapeuter og præster.

Praksis: Tekst

"... real wisdom does not merely cause us to know: it makes us "be" in a different way."

Pierre Hadot: Philosophy as a Way of Life, 1995.

Praksis: Quote
IMG_0218.JPG
Praksis: Billede

Indsigt ● Udsigt ● Forundring ● Forvandling

Praksis: Quote
bottom of page